REKRUTACJA

Odkrywaj świat i ucz sie w super szkole!

Bezpieczna, całodzienna szkoła z mało licznymi klasami, brakiem tornistrów, brakiem zadań do odrabiania w domu, językami obcyjm prowadzonymi najnowocześniejszymi oraz autorskimi metodami, kołami zainteresowań, świetlicą i wyżywieniem w cenie czesnego.

Rekrutacja krok po kroku

  1. Umów się, przyjdź, zobacz, porozmawiaj
  2. Dostarcz podanie o przyjęcie do szkoły
  3. Umów się na test rekrutacyjny - egzamin wstępny (absolwenci Niepublicznego Przedszkola "Baśniowa Kraina" są zwolnieni z testu)
  4. Po pozytywnym wyniku testu podpisz umowę i wpłać wpisowe

Formalności

W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani:

  1. Podpisania umowy ze szkołą
  2. Dokonania opłaty wpisowej /380 PLN - przeznaczona na zakup i wyprawki/
  3. Dostarczenia aktu urodzenia dziecka
  4. Dostarczenia 2 aktualnych zdjęć do legitymacji

Regulamin rekrutacji

Podanie 

Umowa  

Copyright © by http://szkola-tomaszow.ico.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.Zaloguj